top of page

בנייני ציבור ומסחר

בר ומטבחון

משרדי חב' סימנס קריית שדה התעופה

מבואת כניסה - אזור המתנה

משרדי חברת ברנמילר אנרג'י
פארק אפק ראש העין

מבט לחלל הגן 6

גן ילדים בוגר

אזור המתנה

משרדי חברת ברנמילר אנרג'י
מגדל אלקטרה תל אביב

bottom of page