top of page
Light and Shadow

הקמתי את משרדי בשנת 2013 לאחר שנים ארוכות של צבירת ניסיון בעבודה במשרדי אדריכלות שונים במרכז הארץ.

אני מאמינה באנשים וביכולתם לדעת מהם הצרכים והרצונות עליהם נבסס את התכנון וכמו כן העיצוב המתאים להם.

בהקשבה ובהדרכה נכונה, אשלב את ניסיוני בתכנון, הגדרת פרופורציות נכונות וניהול תקציב, במשאלות ליבם של לקוחותיי וביחד ניצור אדריכלות ואוירה, המתאימה לאופיים והשקפת עולמם.

 בתכנון אני מקפידה להתייחס לאלמנטים חיצוניים למבנה כמו אקלים, כיווני אויר וכמובן סביבת הנוף, כמו כן לאלמנטים פנים מבניים, כמו זרימה בחלל, קשר בין חללים וחלוקה נכונה של חלקי המבנה. כל זאת בהתחשבות בדעתו וטעמו של הלקוח.

תכנון נכון, לדעתי, הוא תכנון התואם את צרכיו של הלקוח ומשרת את אורח חייו, גם מבחינה פרקטית בהתנהלות יומיומית וגם מבחינה עיצובית, כיצירת האווירה הכללית בתוך ומחוץ למבנה.

התייחסות נכונה לסביבה והכנסת אלמנטים מהחוץ לפנים המבנה, חשובה ומקשרת את המבנה לסביבתו ולכן אני מקפידה לשלב בתכנון, גם אלמנטים המאזכרים את הסובב אותנו. אלמנט כזה יכול להיות פתיחת פתח גדול לנוף מיוחד ומשמעותי, שילוב צמחיה בפנים החלל, פטיו, או רהיט בעל קווים אורגניים.

בתהליך התכנון, חשובה לי מאוד מעורבותו של הלקוח והבנתו את המתוכנן, כמו גם עמידה בתקציב נתון ולוחות הזמנים המוגדרים לפרויקט.

bottom of page