top of page

תכנון אדריכלי

על האדריכל לשלב בין רצונותיכם, לבין נתוני הבניה והשטח עליו בחרתם לבנות את ביתכם. בבחירת אדריכל חשובה התקשורת והקשר עם המתכנן שיהיה קשוב ופתוח לחלומותיכם ויוסיף מניסיונו בפתרונות מבניים.

קצת על תהליך התכנון... לאחר בחינת תיק המידע שאקבל מכם ולמידת השטח, נתכנס להבנת הצרכים, הרצונות והתקציב העומד לרשותינו. עם הנתונים האלו, אכין סקיצה ראשונה לתכנון אפשרי ואופטימאלי ואעביר אותו אליכם לבחינה ראשונה.

לאחר שאקבל מכם את הערותיכם, אשלב אותן בתכנון נוסף וכך עד שנגיע לסכמה סופית שאיתה נתקדם להגשת בקשה להיתר לאישור הוועדה לתכנון ובניה.

הגשת הבקשה היא שלב הנמצא כולו בידיים שלי הכולל הכנת תכניות הבית ברמת הגשה, לרבות תכניות הממ"ד הנדרשות ואיגודן לפורמט אחד הנקרא "גרמושקה", שאותו אגיש לוועדה לאישור.

לאחר קבלת אישור הוועדה, אתחיל בהכנת תכניות לביצוע ועל סמך תכניות אילו, נצא למכרז קבלנים ונקבל אומדן מחירי למבנה המתוכנן, על כל פרטיו.

התכניות יכללו בתוכן את תכנון הבינוי כולל גגות, תשתיות חשמל ואינסטלציה, פירוט חזיתות וחתכי המבנה ותכניות גמר כמו ריצוף וחיפויים, תקרה ותאורה ופרטי מדרגות, אלומיניום, מסגרות ונגרות. פרטים מיוחדים למבנה יתווספו במידת הצורך. 

במהלך הבניה אלווה את הפרוייקט בפיקוח עליון, במספר ביקורים באתר הנבנה, בנוסף לפיקוח צמוד שיעשה ע"י מפקח הבניה ולאחריות הקבלן המבצע וכן אהיה בקשר רציף עם מנהל העבודה בשטח.

תהליך בניית בית הינו תהליך ארוך ויש להתכונן אליו ולהצטייד בגמישות וסבלנות, אם תעשו כן, תהנו גם מהדרך והתוצאה תהיה עוד יותר טובה..

bottom of page