top of page

מגורים

2.jpg

שכונה מתחדשת

צעירון 10

בנייני הצעירון

במת משחק לילדים

בית משפחת אדרי

חלל מגורים

בית משפחת אולמן

מבט מכיוון הכניסה

דירת משפחת שקל

מבט ממבואת הכניסה

בית משפחת פרסקו

במת משחק לילדים

 בית משפחת אדרי - קומה שניה

מבט מחלל העבודה

דירת גג משפחת טוקר

bottom of page