top of page

בית משפחת שקל

דירת משפחת שקל - רח' וייזל 12 תל אביב - 94 מ"ר.

תכנון ועיצוב פנים של חללי הדירה, בהתאמה לבקשת הלקוח כי תתבצע הפרדה בין חדרי הילדים והם יתוכננו מחדש, כמו גם יח' ההורים ומבואת הכניסה.

הושם דגש מיוחד למציאת פתרונות אחסון יצירתיים בכל רחבי הדירה.

העבודה כללה, פיקוח עליון על הנעשה בשטח, לרבות תכנון ועיצוב פרטי ריהוט נבחרים.

בחירת האלמנטים ועיצוב פרטי הריהוט תוכננו בהתאמה לחללי הדירה המאתגרים לקבלת חללים נעימים בהתחשב בגודלם.

:לקוח

בית משפחת שקל

 

:תאריך סיום

03/2015

:קטגוריה

עיצוב פנים בית פרטי

bottom of page