top of page

בית משפחת אדרי

בית משפחת אדרי - קיבוץ יפתח - 130 מ"ר.

תכנון פנים חללי הבית עוד בשלב התכנון האדריכלי, דבר שאפשר שינויים מבניים וקביעת מיקום פתחים במבנה בהתאם לכיווני אויר ונוף.

העבודה כללה, בחירת האלמנטים העיצוביים, לרבות תכנון ועיצוב פרטי ריהוט נבחרים

:לקוח

בית משפחת אדרי

 

:תאריך סיום

11/2010

:קטגוריה

עיצוב פנים בית פרטי

bottom of page