בתים פרטיים

פינת אוכל

בית משפחת אידלין

חזית צפונית.jpg

בית משפחת עמרם

2.jpg

בית משפחת בן נון

חזית מזרחית

בית משפחת ברק

מטבח

בית משפחת בוחבך

מבט כולל

בית משפחת כהן בלושטיין

חזית דרומית

בית אהרוני

חזית מזרחית.jpg

בית אנגל