top of page

בתים פרטיים

פינת אוכל

בית משפחת אידלין

מטבח

בית משפחת בוחבך

חזית צפונית.jpg

בית משפחת עמרם

מבט כולל

בית משפחת כהן בלושטיין

2.jpg

בית משפחת בן נון

חזית דרומית

בית אהרוני

חזית מזרחית

בית משפחת ברק

חזית מזרחית.jpg

בית אנגל

bottom of page