top of page

בית משפחת עמרם

בית משפחת עמרם - קיבוץ יפתח - 120 מ"ר.

תכנון אדריכלי לבית פרטי חד קומתי, צמוד קרקע לרבות עיצוב פנים. אחד האתגרים בתכנון, הינו השטח המדורג עליו מתוכנן המבנה, שטח בעל הפרשי גובה של מעל 3.00 מ'.

העבודה תכלול, ליווי הפרויקט בפיקוח עליון עד מסירת מפתח, למול הפיקוח, מנהלי העבודה בשטח והקבלן המבצע.

:פרוייקט

בית משפחת עמרם

 

:תאריך סיום

09/2021

:קטגוריה

בית פרטי

bottom of page