top of page

בית משפחת חצב

בית משפחת חצב - חולתה - 130 מ"ר.

תכנון פנימי מחודש לשתי יחידות דיור והתאמתן לצורכי הלקוחה.

העבודה כללה, עיצוב המטבחים, תכנון מחדש של כל חללי הפנים לרבות שינוי גודלי יחידות הדיור.

העבודה כללה, פיקוח עליון על הנעשה בשטח ותכנון פרטי נגרות בהתאמה אישית.      

:לקוח

בית משפחת חצב

 

:תאריך סיום

10/2022

:קטגוריה

עיצוב פנים בית פרטי

bottom of page