top of page

פרוייקטים

שכונה מתחדשת

שכונה מתחדשת

משרדי חברת ברנמילר - פארק אפק

משרדי חברת ברנמילר - פארק אפק

בית משפחת בן נון

בית משפחת בן נון

בית משפחת אנגל

בית משפחת אנגל

בית אהרוני

בית אהרוני

בית משפחת עמרם

בית משפחת עמרם

גן ילדים בוגר

גן "דולב" בקיבוץ יפתח

בית משפחת בוחבך

בית משפחת בוחבך

בנייני הצעירון

בנייני הצעירון

בית משפחת בלושטיין כהן

בית משפחת בלושטיין כהן

בית משפחת אידלין

בית משפחת אידלין

בית משפחת ברק

בית משפחת ברק

דירת משפחת שקל

דירת משפחת שקל

דירת משפחת טוקר

דירת גג בתל אביב

בית משפחת אדרי

בית משפחת אדרי

בית משפחת אולמן

בית משפחת אולמן

בית משפחת פרסקו

בית משפחת פרסקו

משרדי חברת סימנס

משרדי חברת סימנס

משרדי חב' ברנמילר - מגדל אלקטרה

משרדי חב' ברנמילר - מגדל אלקטרה

bottom of page